pl en rus fr de
jesteś tu: Archiwum > Archiwum kolejowe > MSC-3 Sterownik celki 3kV

MSC-3 Mikroprocesorowy Sterownik Celki 3kV DC
(wyrób wycofany z produkcji)

Sterownik MSC-3 przeznaczony jest do sterowania urządzeniami rozdzielnicy 3kV DC w podstacjach trakcyjnych PKP i stanowi element mikroprocesorowego systemu sterowania urządzeniami elektronicznej podstacji trakcyjnej zbudowanym z wykorzystaniem tzw. "inteligencji rozproszonej". Wykorzystuje on jako środek łączności pomiędzy poszczególnymi urządzeniami podstacji magistralę typu "CAN-BUS" oraz zatwierdzony przez CNTK do stosowania na sieci PKP jednolity protokół łączności podstacyjnej.

Sterownik MSC-3 przeznaczony jest do współpracy z następującymi rodzajami rozdzielnic 3kV:

  • z typową rozdzielnicą, powszechnie stosowaną w podstacjach trakcyjnych PKP z niezmodyfikowanym obwodem głównym i tradycyjną próbą linii (obwód pomiarowy na przekaźniku przeciwpoślizgowym PVP); w rozdzielnicy tej w miejsce dotychczasowego stojaka z przekaźnikami elektro­mechanicznymi instaluje się sterownik MSC-3 wraz z zespołem wykonawczych przekaźników elektronicznych, 
  • z rozdzielnicą jak wyżej, ale ze zmodernizowanym układem próby linii (bez obwodu pomiarowego z przekaźnikiem PVP),
  • z każdą nowoprojektowaną rozdzielnicą 3kV.


Sterownik MSC-3 może sterować wyłącznikiem uzależnionym lub nieuzależnionym.

Wdrożenia: 
podstacje trakcyjne PKP: Jeleśnia, Barłogi (linia Warszawa - Poznań), 7 na linii "węglowej" Śląsk - Porty, Medyka (linia E30), podstacja trakcyjna tramwajowa w Elblągu 

Podstawowe dane techniczne sterownika MSC-3:
Podstawowe funkcje sterownika MSC-3:
sterowanie wyłącznikiem szybkim
sterowanie napędami odłączników szyny głównej i obejściowej
sterowanie wyłącznikiem szybkim uzależnionej kabiny sekcyjnej
wybór rodzaju uzależnień w kabinie: automatycznie/ręcznie 
wybór rodzaju obsługi ze sterownika MSC-3: zdalnie/lokalnie
Komunikacja z podwójną magistralą podstacyjną:
typu CAN-BUS (magistrala główna i rezerwowa) 
warstwa logiczna: CAN-BUS V.2.0/A, 
warstwa fizyczna: RS-485

Rodzaj protokółu transmisji do uzależnień:

zgodny z systemami EUU i UPK
Prędkość transmisji TgFM do uzależnień:
600/1200 Bd
Liczba statycznych wejść meldunkowych:
16

Liczba wyjść poleceniowych:
8 (typu wolny zestyk)
Liczba cyfrowych łączy transmisyjnych:
do układów pomiaru napięcie/prąd - 1 światłowód;
transmisja podstacyjna CAN-BUS - 2 x RS-485;
wyjście testowe: magistrala I2C;
Napięcie pracy obwodów meldunkowych:
220V DC
Napięcie pracy obwodów poleceniowych:
220V DC
Wyświetlany pomiar prądu:
do +/-10kA (z dokładnością 10A)
Zakres pomiaru prądu wyrzutu dla potrzeb rejestracji:
do 40kA
Dokładność pomiaru prądu:
< 10% dla prądów < 200A
<5% dla prądów od 200 do 2000A
<2% dla prądów > 2000A
Odczyt pomiaru napięcia:
od 0 kV do 6 kV
Dokładność pomiaru napięcia:
< 5%
Zasilanie:
220VDC
Pobór mocy:
20VA
Wymiary obudowy:
szer x wys x gł. = 370 x 318 x 310 mm
Ciężar:
25 N
Mocowanie:
wbudowane w drzwi rozdzielnicy lub naścienne
Rodzaj pracy:
praca ciągła
Temperatura otoczenia:
0 - 450 C
Wilgotność otoczenia:
0 - 90% przy t= 200 C (bez kondensacji pary wodnej)
Dopuszczalne wibracje:
klasa warunków 3M1 wg PN-90/E-04555/33, wibracje sinusoidalne o amplitudzie 0,3 mm, f = 2 ¸ 9Hz, amplituda przyspieszenia 1m/s2 f=9-200Hz
Dopuszczalna wysokość n. p. m.:
2000 m

PWP NEEL Sp. z o. o. jest właścicielem patentów RP nr 178527, 179493 oraz 185117 dotyczących budowy oraz działania sterowników mikroprocesorowych w rozdzielnicach 3kV DC, a także metod transmisji informacji wewnątrz podstacji trakcyjnej.

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp z o.o.
ul. Białozora 3, 02-817 Warszawa; NIP 521-03-30-812

tel.: (+48 22) 649 56 30
fax.: (+48 22) 648 41 30, wew. 22
e-mail: 

KRS 0000199943 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy: 87.000,00 PLN

design: